Repertuar kina

*Kino "KADR" zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na witrynie i gablotach TDK