Repertuar kina*

*Kino Kadr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.